plendefrruesjp
2018-08-28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy...

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-06-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2017-12-05

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza na spotkania informacyjne. 

2017-07-24
28 lipca o godzinie 10:00 w Dobrzyniu nad Wisłą odbędzie się szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych. 
zobacz wszystkie

10. Lipno.

Miasto powiatowe o historii sięgającej wczesnego średniowiecza, położone nad rzeczką Mień. Przywilej lokacyjny nadał Lipnu książę dobrzyński Władysław Garbaty w 1349 r. Po zniszczeniach spowodowanych najazdami Litwinów, Prusów i Krzyżaków, a także epidemiami, lokację miasta odnowił w 1422 r. król Władysław Jagiełło. Dalsze losy Lipna potoczyły się podobnie jak losy Rypina i całej Ziemi Dobrzyńskiej, z tym że od 1466 r. w okresie Rzeczpospolitej odbywały się tu sejmiki wybierające posłów na sejm. Po pierwszym rozbiorze osiedlali się tutaj niemieccy sukiennicy oraz żydowscy kupcy i rzemieślnicy. Mieszkańcy Lipna wielokrotnie dali dowody patriotyzmu uczestnicząc kolejno: w powstaniu styczniowym (3 sierpnia 1863 r. potyczka pod miastem), w 1916 r. w Polskiej Organizacji Wojskowej, w 1918-1919 r. w Straży Obywatelskiej, w czasie niemieckiej okupacji w Armii Krajowej. O ich oddaniu świadczą mogiły i pomniki na cmentarzu. Dzisiaj miasto pokonując przeciwności skutecznie rozwija zakłady przemysłowe i unowocześnia infrastrukturę. Z Lipna pochodzi słynna aktorka kina niemego Pola Negri, dramaturg, reżyser teatralny Wincenty Rapacki, wybitny ekonomista Leszek Balcerowicz, tutaj uczęszczał do szkoły zawodowej Lech Wałęsa. Obiekty warte zobaczenia: Kościół gotycki z XIV wieku, przebudowany, z wyposażeniem barokowo-rokokowym, ołtarz główny manierystyczny z pocz. XVII wieku przeniesiony z kościoła w Skępem, w nim obraz Wojciecha Gersona „Wniebowzięcie NMP”; w zabudowie placu Dekerta ratusz klasycystyczny z 1831 r. i współczesne mu kamienice.; zbór ewangelicki neogotycki z lat 1865-1868. W Miejskim Centrum Kultury Izba Pamięci Poli Negri z oryginalnymi pamiątkami po artystce. Na cmentarzu groby i pomniki: Antoniego Grabowskiego, żołnierza i towarzysza Napoleona Bonaparte na wyspie Świętej Heleny, Jarzego Starzyńskiego, komendanta Straży Obywatelskiej zamordowanego przez bolszewickich najeźdźców w 1920 r., groby żołnierzy POW oraz groby z pierwszej i drugiej wojny światowej.

 

Lipno jest organizatorem dorocznych Motocrossowych Mistrzostw Polski w kategoriach: MX65, MX2 Junior, MX1.

 

Przejdź do GALERII

strona główna   |   linki   |   kontakt