plendefrruesjp
2018-08-28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy...

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-06-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2017-12-05

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza na spotkania informacyjne. 

2017-07-24
28 lipca o godzinie 10:00 w Dobrzyniu nad Wisłą odbędzie się szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych. 
zobacz wszystkie

9. Rypin.

Miasto, jeden z najstarszych polskich grodów, wymieniony w dokumentach w 1065 r. W tym czasie siedziba jednego z kasztelanów mazowieckich, od XIV wieku siedziba starostwa. Najazd Litwinów w 1323 r. i późniejszy najazd Krzyżaków (1329) zniszczyły i wyludniły stary gród (obecnie wieś Starorypin). Na budowę nowego wybrano wzgórze nad rzeczką Rypienicą. W 1365 r. książę dobrzyński Władysław Garbaty odnowił przywilej lokacyjny miasta. W XIV wieku otoczono Rypin murami z dwoma wieżami i wzniesiono trzy kościoły. Na miejscu kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha wybudowano w 1780 r. drewnianą kaplicę św. Barbary. Losy Rypina odzwierciedlają dzieje całej Ziemi Dobrzyńskiej. Podczas ostatniej wojny w siedzibie gestapo, nazywanej „Domem Kaźni”, hitlerowcy więzili i bestialsko mordowali setki nauczycieli, księży, ziemian, urzędników, rzemieślników i rolników rozpoznanych przez miejscowych Niemców jako patriotów i działaczy społeczno-gospodarczych. Eksterminacji poddano też wszystkich żydowskich mieszkańców miasta. Groźba śmierci nie zniechęciła patriotów do utworzenia wiosną 1940 r. Związku Walki Zbrojnej, z czasem przekształconego w Armię Krajową. Po ucieczce Niemców organy „służby bezpieczeństwa” powołane przez Polską Partię Robotniczą wykonującą rozkazy Stalina, aresztowały patriotów związanych przysięgą z prawowitym polskim rządem w Londynie, bez sądu wysyłały ich do obozów koncentracyjnych na Syberii i osadzały w więzieniach w kraju. To spowodowało, że pozostali akowcy podjęli działalność dywersyjną. Dziś miasto jest siedzibą powiatu, liczy 17 tysięcy mieszkańców, posiada rozbudowane szkolnictwo, rozwinięte rzemiosło i handel. Ważną ponadregionalną imprezą gospodarczą i kulturalną są doroczne targi Rypin Agra” połączone z różnorodnymi wystawami i kiermaszem. Obiekty godne poznania: kościół p.w. Św. Trójcy z 1355 r. gotycki ze szczytami neogotyckimi i rokokowym wyposażeniem wnętrza, kaplica św. Barbary, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XX wiek) z olbrzymimi witrażami, dziełem miejscowej pracowni Elżbiety i Andrzeja Bednarskich, kościół ewangelicko-augsburski z 1888 r., neogotycki z bogatą polichromią wnętrza. W „Domu Kaźni” mieści się Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej z ekspozycją archeologiczną i historyczną oraz wystawami zmiennymi.

 

Przejdź do GALERII

strona główna   |   linki   |   kontakt