plendefrruesjp
2018-08-28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy...

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-06-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2017-12-05

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza na spotkania informacyjne. 

2017-07-24
28 lipca o godzinie 10:00 w Dobrzyniu nad Wisłą odbędzie się szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych. 
zobacz wszystkie

8. Czarne.

Wieś nad jeziorem o tej samej nazwie (używana jest też nazwa Czerskie) należącym do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego pod nazwą „Jeziora Piaseczyńskie”. Ich cechą szczególną jest samooczyszczanie, są to bowiem jeziora  bezodpływowe. Liczne kąpieliska, plaże. W pobliżu Czarnego (10 km) ośrodek wypoczynkowy „Jawor” z wypożyczalnią sprzętu pływającego oraz zajazd „Michalufka”. We wsi kościół drewniany ufundowany przez właścicieli wsi Michała i Kajetana (kapitana wojska polskiego) Pląskowskich w latach 1791-1793, najciekawsza świątynia wśród drewnianych kościołów na Ziemi Dobrzyńskiej m.in. dlatego, że jest rzadkim przykładem świątyni drewnianej zaprojektowanej w stylu klasycystycznym. Styl ten jest zaakcentowany wysokim „dworskim” portykiem o czterech kolumnach podtrzymujących wydatny gzyms koronujący o bogatym profilu. Portyk zwieńczony tympanonem z reliefem „Oka Opatrzności” stanowi całą fasadę. Dzięki połączeniu jednolitym gzymsem portyku korpusem kościoła cały budynek, mimo niezbyt wielkich rozmiarów, sprawia wrażenie monumentalnej kompozycji architektonicznej. Sklepienia pozorne (drewniane) kolebkowe. Wyposażenie wnętrza klasycystyczne z kilku meblami późnobarokowymi. Wyjątkowy charakter nadaje wnętrzu polichromia z 1. połowy XIX wieku ze scenami biblijnymi i postaciami polskich świętych. Pola między scenami figuralnymi wypełnia ornamentyka ludowo interpretowanej wici akantu. Treść scen religijnych, wybór postaci świętych i specyficzna redakcja tekstów biblijnych dowodzą, że fundator i autor polichromii celowo łączyli treści religijne z narodowymi „ku pokrzepieniu serc” w czasie niewoli. Scena burzy na morzu i rybaków błagających Chrystusa o jej uciszenie (w nawie bocznej) miała budzić nadzieję na przywrócenie spokoju po okresie napoleońskim. Uczucia patriotyczne i dumę narodową wzniecały postacie świętych polskich zaopatrzone w wybrane teksty ewangeliczne, jak np. napis nad postacią św. Stanisława Kostki - Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości: albowiem oni będą nasyceni, lub nad Władysławem z Gielniowa – Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Kościół położony na osi dworu stanowi integralną część staropolskiego barokowego założenia zespołu dworskiego. Przed kościołem aleja kasztanowców uznanych za pomniki przyrody. Dwór późnoklasycystyczny z 2. połowy XIX wieku, obecnie szkoła.

 

Przejdź do GALERII

strona główna   |   linki   |   kontakt