plendefrruesjp
2018-08-28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy...

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-06-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2017-12-05

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza na spotkania informacyjne. 

2017-07-24
28 lipca o godzinie 10:00 w Dobrzyniu nad Wisłą odbędzie się szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych. 
zobacz wszystkie

6. Zalew Włocławski.

Sztuczny przepływowy zbiornik wodny utworzony na Wiśle pod Włocławkiem. Tama z elektrownią wodną ukończona w 1970 r. pełni rolę mostu drogowego. Powierzchnia Zalewu wynosi 75 k, średnia szerokość 2,5 km, długość 58 km. Zapora spiętrza wodę na wysokość 12,8 m. Tu wzniesiono krzyż ku pamięci męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” zamordowanego przez funkcjonariuszy SB w październiku 1984 r.

 

Walory przyrodnicze. W otoczeniu Zalewu zimuje około 20 gatunków ptaków wodnych. W przybrzeżnych zadrzewieniach mają stanowiska lęgowe myszołów włochaty i bielik, w szuwarach gągoły, nurogęsi, mewy, łabędzie, krzyżówki. U ujścia Skrwy w ciekawym Brudzeńskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna. Na brzegu dobrzyńskim, naprzeciw Włocławka, koło wsi Kulin znajduje się ścisły rezerwat przyrody o tej samej nazwie. Chroni się tu zbiorowisko roślinności stepowej, okrajkowej, zaroślowej i leśnej. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko dyptamu jesionolistnego. Jest to bylina z rodziny rutowatych dorastająca do wysokości 1 m. Jej duże kwiaty (ok. 5 cm średnicy) różowe, grzbieciste, zebrane w groniaste kwiatostany oraz łodygi pokryte są czarnymi gruczołkami wydzielającymi w czerwcu olejki eteryczne. W wysokiej temperaturze olejki te ulegają samozapłonowi, stąd dyptam często nazywany jest „gorejącym krzewem Mojżesza”.

 

Walory kulturowe. Z Góry Zamkowej w Dobrzyniu nad Wisłą rozległy widok na Zalew. W tym miejscu stał zamek, który był niegdyś siedzibą kasztelana. Od nazwy tego grodu, znanego już w 1065 r., nadano nazwę całej dzielnicy piastowskiej. Najazd szwedzki w XVII wieku i późniejsze wypadki dziejowe spowodowały nieodwracalne zniszczenia warowni. Miasto Dobrzyń leżące u stóp wzgórza, jedno z najstarszych w Polsce (założenie przed 1239 r.), miało okresy prosperity, gdy stanowiło ważny przystanek na handlowym szlaku Wisły. W 1519 r. król Zygmunt Stary odnowił przywilej miejski i do połowy XVII wieku Dobrzyń rozkwitał, czego dowodem siedem kościołów pochodzących z tamtego okresu. Zachowany do dziś kościół i klasztor franciszkanów wzniesiony w latach 1279-1316, ulegał wielokrotnie pożarom, dewastacjom i przebudowom. Obecnie ślady gotyku widać w murach prezbiterium, a do dawnej świetności nawiązuje neoromańska fasada z 1902 r. We wnętrzu m.in. barokowy krucyfiks oraz marmurowe epitafium inskrypcyjne Damazego Mioduskiego, generała kawalerii narodowej zmarłego w 1806 r. Na uwagę zasługują trzynastogłosowe organy wykonane w 1899 r. w miejscowym zakładzie Dominika Biernackiego. Muzeum Dobrzyńskie eksponuje pamiątki historyczne oraz zabytki etnograficzne obrazujące kulturę ludową regionu. U ujścia Skrwy leży wieś Murzynowo, niegdyś ośrodek rybołówstwa wiślanego, o czym przypomina drewniana chata rybaka z zabytkowym sprzętem. W odległości 4 km w dół rzeki leży wieś Rokicie. Kościół z XIII wieku, ceglany o tradycjach romańskich. W prezbiterium trzy otwory okienne zamknięte łukiem pełnym są echem romańskiego triforium. W dolnej partii murów okrągłe wgłębienia pokutne z czasów średniowiecznych oraz inskrypcje dotyczące zmarłych pochowanych na przykościelnym cmentarzu.

 

Walory sportowe. Po stronie dobrzyńskiej w Murzynowie, Dobrzyniu nad Wisłą i Zarzeczewie znajdują się dobrze zagospodarowane przystanie żeglarskie wraz z wypożyczalniami sprzętu wodnego (sprzęt do widsurfingu, kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, żaglówki). Lokalne władze i kluby sportowe organizują ogólnopolską olimpiadę młodzieży w dyscyplinach żeglarskich, regaty, zawody widsurfingowe. W sierpniu koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Dobrzyniu nad Wisłą organizuje zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta.

 

 

Przejdź do GALERII

strona główna   |   linki   |   kontakt