plendefrruesjp
2018-08-28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy...

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-06-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2017-12-05

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza na spotkania informacyjne. 

2017-07-24
28 lipca o godzinie 10:00 w Dobrzyniu nad Wisłą odbędzie się szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych. 
zobacz wszystkie

2. Skępe.

Miasteczko założone w 1445 r. połączone z wsią Wymyślin (obecnie w granicach Skępego), gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej – zespół urbanistyczno-architektoniczny o wyjątkowej urodzie. Walory tej miejscowości podnosi otaczający lesisty krajobraz z jeziorami Wielkim, Świętym i Mień oraz pobliskim rezerwatem przyrody „Torfowisko Mieleńskie”. W Skępem w pierzejach rynku zachowały się domy z końca XVIII i początku XIX wieku o cechach barokowo-klasycystycznych z pięterkami w szczytach. Są one reliktami architektury dawnych miasteczek. Zespół klasztorno-kościelny bernardynów wzniesiono w latach 1508-1510 w stylu renesansu i rozbudowano w baroku. Kościół stał się siedzibą obiektu szczególnego kultu – gotyckiej rzeźby (1496) przedstawiającej brzemienną „Najświętszą Pannę Marię Służebnicę Pańską”. Od 1608 roku w dniach 7 i 8 września, w święto Matki Boskiej Siewnej, przybywają tu liczne pielgrzymki z Mazowsza, Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. Skępskie Sanktuarium Maryjne bywa nazywane „Małą Częstochową”. Harmonijnie skomponowany kompleks architektoniczny składa się z gmachu klasztoru, kościoła, dziedzińca odpustowego otoczonego arkadowymi krużgankami z wzniesioną pośrodku barokową kaplicą św. Barbary z początku XVIII wieku. Od strony ulicy fasada z wieżami narożnymi i wyniosłą bramą wjazdową sprawia wrażenie obronnej rezydencji. Wnętrza kościoła i kaplicy św. Anny pokryte są polichromiami wykonanymi po 1767 roku przez o. Walentego Żebrowskiego. W prezbiterium oryginalne epitafium wojewody płockiego Ignacego Zboińskiego i jego żony Salomei. Wyposażenie kościoła barokowe i rokokowe, niezwykle bogate w dzieła sztuki. W pobliżu klasztoru budynek dawnego zajazdu z XIX wieku oraz drewniana leśniczówka. Ze Skępem związany był Gustaw Zieliński (1809-1881) wybitny patriota, działacz społeczny i gospodarczy, za uczestnictwo w powstaniu listopadowym ukarany kasacją majątku i dziesięcioletnim zesłaniem na Syberię, literat, historyk, kolekcjoner, twórca biblioteki i wydawca pierwszego zbioru dzieł Jana Kochanowskiego.

 

Przy jeziorze Wielkim dwa zagospodarowane kąpieliska i ośrodek wypoczynkowy. W Skępem i okolicy liczne hotele i zajazdy. Na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skępskie” przyrodniczo- leśne ścieżki spacerowe.

 

przejdź do GALERII

strona główna   |   linki   |   kontakt