plendefrruesjp
2018-08-28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy...

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2018-06-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów

2017-12-05

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza na spotkania informacyjne. 

2017-07-24
28 lipca o godzinie 10:00 w Dobrzyniu nad Wisłą odbędzie się szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych. 
zobacz wszystkie

1. Szafarnia i szlak Fryderyka Chopina.

Szafarnia to wieś położona w pobliżu Golubia-Dobrzynia, gdzie we dworze Dziewanowskich w latach 1824 i 1825 spędzał wakacje Fryderyk Chopin. Miał okazję uczestniczyć w okrężnem, czyli tradycyjnych dożynkach w Obrowie (1824) i w samej Szafarni (1825), mógł też poznawać polski folklor muzyczny i taneczny na weselach w Bocheńcu. Nie tylko słuchał, ale z ochotą dołączał do ludowych muzyków, o czym tak pisał w liście do rodziców z 26 sierpnia 1825 roku z Szafarni: Dorwawszy się do zakurzonego smyka jak zacznę basować, takem tęgo dudlił, że się wszyscy zlecieli patrzeć na dwóch Fryców, jednego na skrzypkach, drugiego na jednostrunnej, monokordycznej… rzępolącego basetli… Ziemia Dobrzyńska była w zasięgu ludowej muzyki Kujaw, a dominującym typem melodii tanecznych były tu kujawiaki o mazurkowym rytmie ¾,oryginalnej lirycznej linii melodycznej (kantylenie) i zmiennym tempie, określanym przez muzykologów jako tempo rubato. W rzeczywistości mazurki swoje Chopin oparł nie na inspiracjach mazowieckich, lecz na ludowej muzyce Ziemi Dobrzyńskiej. Wakacje w dworach starych rodów szlacheckich były dla młodego Frycka również szkołą patriotyzmu. Żywe tu były tradycje m.in. udziału w powstaniu kościuszkowskim (1794) i pamięć o Janie Nepomucenie Dziewanowskim, bohaterze bitwy w wąwozie Somosierra (1808). Dzisiaj w pałacyku eklektycznym wzniesionym na początku XX wieku na miejscu dawnego dworu, otoczonym przez odnowiony park krajobrazowy pochodzący z czasów pobytu młodego Chopina, działa Ośrodek Chopinowski. Jest tu stała ekspozycja muzealna związana z kompozytorem, regularnie odbywają się koncerty i recitale oraz doroczny Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży. Godne odwiedzenia są miejscowości leżące na szlaku pobytów młodego Chopina na ziemi Dobrzyńskiej:, Golub-Dobrzyń, Kikół, Obory, Obrowo, Płonne, Sokołowo i Ugoszcz.

 

Propozycja wycieczki samochodowej z Torunia „Szlakiem Fryderyka Chopina”, długość 114 km. Wyjazd w kierunku Warszawy. (21 km) Obrowo (dwór klasycystyczny i park XIX wiek) - (5 km) Czernikowo (kościół gotycki XIV wiek) – (9 km) Kikół (pałac klasycystyczny 1790 r., jezioro Kikolskie z kąpieliskiem) – pomiędzy Kikołem i Zbójnem chroniony krajobraz „Drumliny Zbójeńskie” (pasma pagórków) – (23 km) Obory, w tutejszym sanktuarium Chopin grał na organach w 1824, barokowy kościół i klasztor karmelitów, XVII wiek, gotycka rzeźba „Pieta” z XV wieku, bogate wyposażenie wnętrza – (5 km) Ugoszcz (pałac eklektyczny, XIX wiek ) – (8 km) Radomin (wieś znana od XII wieku, kościół romański przebudowany w okresie gotyku) – (5 km) Płonne (kościół gotycki 1402 r., przebudowany, obelisk ku czci Jana Nepomucena Dziewanowskiego dowódcy szarży szwoleżerów w wąwozie Somosierra 1808 r., rezerwat przyrody „Góra Modrzewiowa” z 400 letnimi modrzewiami dokumentującymi północną granicę zasięgu tego gatunku drzew). W latach 1926-1928 znakomita pisarka Maria Dąbrowska (1889-1965) spędzała w Płonnem lato u swojej siostry Heleny. Pisała wówczas do męża: Mnie ta przyroda tu trzyma, te jeziora, strumienie… To zdumiewające miejsce jest całą skończoną w sobie epopeją… stamtąd wyjdzie piąta moja książka, wielka epopeja współczesnej wsi. W latach (1932-1934) ukazała się jej 4- tomowa powieść pt. „Noce i dnie” .W szkole mieści się Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej. - ( 4 km) Szafarnia – (9 km) Golub-Dobrzyń - w okresie 1815-1916 miasto graniczne Rosji i Niemiec. W części dobrzyńskiej kościół klasycystyczny (1823) z cennym gotyckim krucyfiksem; w części golubskiej zamek (1296-1309) na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, kościół gotycki (1293-1350) z wnętrzem bogatym w dzieła sztuki. – (5 km) Sokołowo (pałac eklektyczny XIX wiek, park krajobrazowy z pomnikami przyrody).Tutaj Fryderyk Chopin odwiedzał swego serdecznego przyjaciela Jasia Białobłockiego. Stąd powrót do Torunia

 

przejdż do GALERII

strona główna   |   linki   |   kontakt