plendefrruesjp
2017-04-21

25 kwietnia o godzienie 17.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie odbędzie się spotkanie z Andrzejem Szarmachem i Jackiem Kurowskim. 

2017-04-19

 21 kwietnia o godzinie 9.30 Oddział dziecięcy i Filia nr 2 MPBP w Rypinie zapraszają do sali kina "Bałtyk", ul. Warszawska 8 na obchody "Dnia Ziemi".

2017-04-08

11 kwietnia o godz. 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali MPBP w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Filozoficznego działającego przy Bibliotece. 

2017-04-04

6 kwietnia o godzinie 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 

2017-04-01

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zaprasza na kram rękodzieła świątecznego.

2017-03-28
W sobotę 1 kwietnia o godzinie 17.00 zapraszamy do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na CLASSIC MEETS BOOGIE, czyli muzyczne show Macieja Markiewicza–pianisty, improwizatora, absolwenta Akademii Muzycznej w Poznaniu, akwarelisty.
zobacz wszystkie
2017-03-14

XI Regionalny Konkurs Recytatorski Twórców Ziemi Dobrzyńskiej pt. „Dobrze ziemio”

Regulamin XI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Twórców Ziemi Dobrzyńskiej pt. „Dobrze ziemio” dla klas IV-VI szkół podstawowych z regionu - Ziemi Dobrzyńskiej:
 
Cele konkursu:
 
- propagowanie twórczości poetów regionalnych
 
- budzenie szacunku dla naszej małej ojczyzny- Ziemi Dobrzyńskiej
 
- kształtowanie wrażliwości na piękno słowa
 
- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół w/w idei.
 
Organizator:
 
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, 519155583
 
Współorganizator:
 
Urząd Gminy w Czernikowie, Czernikowskie Stowarzyszenie „CZYŻ-NIE”
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
 
Główny sponsor i patron honorowy: Starostwo Powiatowe w Toruniu
 
Patronat medialny:
 
Dwa Słowa, Nowości Lipnowskie, K-P CEN we Włocławku i Toruniu
 
Zasady udziału:
 
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych
 
2. Każda szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie i typuje do 3 uczniów
 
3. Każdy uczestnik prezentuje dwa utwory dwóch różnych autorów regionu
 
(łączny czas występu do 5 minut). Jeden utwór powinien dotyczyć bezpośrednio ziemi
 
dobrzyńskiej, drugi może być dowolny, może także być to fr. prozy.
 
4. Przez twórców regionu należy rozumieć poetów urodzonych na Ziemi Dobrzyńskiej
 
bądź tu zamieszkałych lub piszących o ziemi dobrzyńskiej
 
5. Zgłoszenia uczestników prosimy przesłać na karcie uczestnictwa
 
do dnia 10 marca 2017 na adres:
 
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie
 
ul. Szkolna 15 87-640 Czernikowo lub email: spczernikowo@wp.pl z dopiskiem
 
„Dobrze ziemio”.
 
Konkurs odbędzie się dnia 18 marca 2017 roku (sobota) w budynku SP im. K.K. Baczyńskiego o godz. 10 00 .
 
Zapewniamy ciepły poczęstunek.
 
Recytacje uczniów oceniać będzie komisja konkursowa (jury) powołana przez
 
organizatora złożona z nauczycieli polonistów i poetów, z KP CEN.
 
Kryteria oceny recytacji: interpretacja utworów, kultura słowa, dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości interpretacyjnych, ogólny wyraz artystyczny z uwzględnieniem iż właściwie pojmowana recytacja nie wymaga rekwizytów, nadmiernej ekspresji (gesty, mimika) ani ruchu scenicznego.
 
Przewidujemy dyplomy dla wszystkich uczestników i nagrody książkowe dla laureatów.
strona główna   |   linki   |   kontakt